Contract Pharma Solutions

Procesai

Kokybės standartai

CPS atitinka LST EN 13485:2016 reikalavimus I klasės medicinos prietaisų gamybai ir pakavimui.

CPS atitinka LST EN ISO 22000:2018 reikalavimus maisto papildų gamybai ir pakavimui (C kategorija – Maisto produktų gamyba. CIV skirsnis.)

CPS gamina ISO 14644:2015 standartą atitinkančiose patalpose.

CPS atitinka Geros gamybos praktikos reikalavimus gaminti ir pakuoti skystus maisto papildus.

CPS turi teisę verstis maisto papildų gamyba pagal Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos išduotą pažymėjimą.

CPS turi teisę užsiimti kosmetikos gaminių gamyba pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą-higienos pasą.

įranga